OPROEP WEDSTRIJD FIETSINFRASTRUCTUUR

Ontwerpers en bouwheren kunnen tot 1 maart 2021 projecten indienen.

 

FIETS EN VERANDER DE STAD!

Dat de leefbaarheid van onze steden mee wordt bepaald door de manier waarop we ons verplaatsen, hoeft geen betoog. Duurzame mobiliteitsconcepten zijn dé hefbomen om te komen tot de bereikbare, toegankelijke, veilige en klimaatbestendige steden en gemeenten. Kwalitatieve fietsinfrastructuur neemt hierin een bijzondere rol in omdat zij talloze kansen biedt voor de opwaardering van de stedelijke ruimte en de dagdagelijkse publieke cultuur.

 

Het toenemende aantal uitstekend ontworpen fietswegen, -bruggen en -trajecten getuigt van het bijzondere rijplezier van fietsen en moedigt aan tot een bewustere, langzamere ervaring van de stad. Veel projecten demonstreren dat fietsmobiliteit heel goed kan samengaan met voetgangersmobiliteit zonder aan comfort en veiligheid in te boeten. Opvallend is ook dat ontwerpkwaliteit vaak de sleutel vormt voor het succes van die projecten.

 

Stad en Architectuur en Fietsberaad Vlaanderen willen Vlaamse fietsinfrastructuurprojecten onder de aandacht brengen, projecten die aantonen hoe onze steden en gemeenten leefbaarder worden door in te zetten op fietsvriendelijke infrastructuur. Met dit doel organiseren zij een wedstrijd rond fietsinfrastructuurprojecten. De wedstrijd wil wijzen op het belang van een zorgvuldige vormgeving en hoge ontwerpkwaliteit als voorwaarde voor een geslaagd fietsproject. Hij wil ook de aandacht vestigen op een verknoping van de disciplines stedenbouw, landschapsontwerp en mobiliteit en het debat voeden over een kwalitatieve geïntegreerde aanpak van duurzame mobiliteit.

 

Ontwerpers en bouwheren kunnen tot 1 maart 2021 projecten indienen.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

  • projecten gerealiseerd in Vlaanderen, inclusief Brussel

  • voorlopig of definitief opgeleverd tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2021

  • uit de disciplines architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en infrastructuur. In aanmerking komen fietswegen, -bruggen, -tunnels, -stallingen maar ook ontwerpen voor de publieke ruimte (pleinen, parken, woonomgevingen, …) onder de voorwaarde dat de realisatie van kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur een essentieel deel uitmaakt van de ontwerpopgave.

 

Het dossier, in het Nederlands opgesteld, moet samengesteld zijn uit:

  • het inschrijvingsformulier

  • een projectfiche, op basis van een vooraf vastgelegde template

  • een technisch dossier, in digitale vorm, bestaande uit alle relevante tekeningen van het project, minstens 5 afbeeldingen van de realisatie en een toelichting bij het project en het proces

  • het akkoord voor deelname van de opdrachtgever

  • een aangifte van in acht te nemen vermelding van auteurs (van foto’s).

 

Selectie

Alle ingediende projecten worden voorgelegd aan de vakjury die gezamenlijk de meest interessante en representatieve projecten weerhoudt. Deze projecten worden opgenomen in een tentoonstelling en mogelijk een publicatie. Ook duidt de vakjury vijf finalisten en de winnaar van de vakjury aan. 

 

Prijs

De vakjury maakt de winnaar bekend op een studiedag rond fietsinfrastructuur in oktober 2021. Er is geen prijzengeld verbonden aan de wedstrijd.

 

Meer informatie
Het volledige wedstrijdreglement inclusief inschrijvingsformulier en de projectfiche kan je hieronder downloaden of via de website www.stadenarchitectuur.be.  

Voor bijkomende informatie contacteer de vzw Stad en Architectuur,  Petra Griefing (petra.griefing@stadenarchitectuur.be, t. 016 22 22 39).

 

REGLEMENT

INSCHRIJVINGSFORMULIER (doc-versie)

PROJECTFICHE (powerpoint-versie*)

PROJECTFICHE (InDesign-versie*)

 

Uiterlijke inzenddatum

01 maart 2021

 

Projecten kunnen per e-mail, per post of op 1 maart tot 16u op het kantoor van Stad en Architectuur worden ingediend:

mail naar: info@stadenarchitectuur.be

verzend per post naar: Stad en Architectuur vzw, Rijschoolstraat 4/201, 3000 Leuven (poststempel geldt als bewijs).

of lever af op ons kantoor op 1 maart in het Tweebronnengebouw. De inkom van het kantoor ligt aan de Diestsestraat nr. 49, eerste deur rechts in de inkomhal.  Aflevering op het kantoor van Stad en Architectuur tot 16 uur!

 

Beeld: Collegebrug Kortrijk_Ney & Partners ism SUMProject_2002 -2009 © Serge Brison